Drzwi otwarte

IMG_7298

Dziennik elektroniczny kolejny dzień z rzędu szwankuje, więc pozwolę sobie tą drogą zaprosić Państwa na drzwi otwarte, które odbędą się we wtorek, 17 maja 2016 r. w godz. 16.00-19.00, w sali 109. Jeśli chcą Państwo porozmawiać o edukacji językowej swojego dziecka, zapytać jak sobie radzi na lekcjach czy rozwiać jakiekolwiek wątpliwości, to zapraszam!
SW

End of the year show

Dziś zakończyłam cykl spotkań z rodzicami w uczonych przeze mnie klasach. Trzy klasy, trzy zebrania, trzy popołudnia w pracy. W klasie 1b było trochę inaczej niż w innych, bo wychowawczyni zdecydowała się połączyć zebranie rodziców z przedstawieniem wykonywanym przez dzieci, w czasie którego i na angielski znalazło się parę minut. Czytaj dalej

My body

Serdecznie dziękuję tym z Państwa, z którymi dzisiaj się spotkałam. Jak zwykle było mi bardzo miło porozmawiać i czegoś więcej się dowiedzieć o Waszych dzieciach. To bardzo ważne, by móc zobaczyć dziecko nie tylko z perspektywy szkolnej, ale i domowej.

A co dzisiaj na lekcji? Rozpoczęliśmy nowy rozdział pt. Moje ciało (My body) i poznaliśmy nowe słówka: body (ciało),  head (głowa), arms (ramiona), hands (dłonie, ręce), legs (nogi) i feet (stopy).  Czytaj dalej

Zebrania z rodzicami

W najbliższym czasie wychowawcy klas spotkają się z Państwem na śródrocznym zebraniu, na którym m.in. rozdadzą „Karty osiągnięć ucznia za 1 semestr w pierwszej klasie” czyli zbiorczą informację na temat osiąganych przez dziecko wynikach we wszystkich obszarach edukacyjnych oraz jego/jej zachowaniu, umiejętnościach społecznych, stosunku do nauki, etc.
Postępy w nauce języka angielskiego zostały przeze mnie opisane według następujących kryteriów:

 1. Rozumie proste polecenia i poprawnie na nie reaguje:
  zawsze, prawie zawsze, czasami, jeszcze nie.
 2. Rozpoznaje znaczenie słów, które były wprowadzone i utrwalone na lekcjach:
  wszystkie, większość, niektóre.
 3. Rozumie sens opowiadanych historyjek/czytanych książeczek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, rekwizytami:
  zawsze, prawie zawsze, czasami, jeszcze nie.
 4. Recytuje wierszyki, rymowanki i śpiewa piosenki:
  bardzo dobrze, dobrze, słabo / chętnie, niechętnie.
 5. Powtarza za nauczycielem, nagraniem:
  bardzo dobrze, dobrze, słabo / chętnie, niechętnie.
 6. Próbuje odpowiadać na pytania nauczyciela/pacynki:
  zawsze, prawie zawsze, czasami, jeszcze nie

W związku z tym, że osobnych spotkań z innymi niż wychowawcy klas nauczycielami nie planuje się, tych z Państwa, którzy chcieliby się czegoś więcej dowiedzieć na temat posępów ich dziecka, zapraszam na najbliższą wywiadówkę (w marcu). Można też, jak zwykle, skontaktować się ze ze mną drogą mailową.

Post scriptum do Spotkania z rodzicami nr. 1

Niezmiernie mi było miło poznać Państwa osobiście. Dzisiaj, tak jak obiecałam, skrót z tego, co przedstawiłam na pierwszym zebraniu (treść slajdów PPT). Wykresy sumujące dane z ankiet zostały uaktualnione o dane z pięciu ankiet, które otrzymałam w czwartek po zebraniach.

Czytaj dalej