Update: strona www Young Treetops 1 & 2

Rozpisywałam się wczoraj o Treetops Funzone i nie sprawdziłam, że Oxford University Press wreszcie uruchomiło stronę dla uczniów korzystających z kursu Young Treetops. Dobrze, że p. Iza i bela_mi były czujne i zwróciły mi na to uwagę w komentarzach. Dziś zatem mały update.

Czytaj dalej

Zebrania z rodzicami

W najbliższym czasie wychowawcy klas spotkają się z Państwem na śródrocznym zebraniu, na którym m.in. rozdadzą „Karty osiągnięć ucznia za 1 semestr w pierwszej klasie” czyli zbiorczą informację na temat osiąganych przez dziecko wynikach we wszystkich obszarach edukacyjnych oraz jego/jej zachowaniu, umiejętnościach społecznych, stosunku do nauki, etc.
Postępy w nauce języka angielskiego zostały przeze mnie opisane według następujących kryteriów:

 1. Rozumie proste polecenia i poprawnie na nie reaguje:
  zawsze, prawie zawsze, czasami, jeszcze nie.
 2. Rozpoznaje znaczenie słów, które były wprowadzone i utrwalone na lekcjach:
  wszystkie, większość, niektóre.
 3. Rozumie sens opowiadanych historyjek/czytanych książeczek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, rekwizytami:
  zawsze, prawie zawsze, czasami, jeszcze nie.
 4. Recytuje wierszyki, rymowanki i śpiewa piosenki:
  bardzo dobrze, dobrze, słabo / chętnie, niechętnie.
 5. Powtarza za nauczycielem, nagraniem:
  bardzo dobrze, dobrze, słabo / chętnie, niechętnie.
 6. Próbuje odpowiadać na pytania nauczyciela/pacynki:
  zawsze, prawie zawsze, czasami, jeszcze nie

W związku z tym, że osobnych spotkań z innymi niż wychowawcy klas nauczycielami nie planuje się, tych z Państwa, którzy chcieliby się czegoś więcej dowiedzieć na temat posępów ich dziecka, zapraszam na najbliższą wywiadówkę (w marcu). Można też, jak zwykle, skontaktować się ze ze mną drogą mailową.